Bli medlem

Halden og omegn jeger- og fiskerforening er såkalt en lukket forening. Det betyr ikke at vi driver hemmelig virksomhet eller ikke er interessert i nye medlemmer, men det betyr at medlemssøknader må godkjennes av styret i foreningen før man kan bli tatt opp som medlem.

Det stilles ingen spesielle krav til medlemmene våre utover at de må akseptere innholdet i vedtektene. Der står det blant annet at medlemmene plikter å delta på dugnader i foreningens regi, og at de er villige til å påta seg tillitsverv.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til et styremedlem, eller du kan laste det ned fra denne siden. Har du spørsmål om medlemsskap er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Søk om medlemsskap i HOJFF »

Medlemskontingent

Alle medlemmer i Halden og omegn JFF må betale medlemskontingent. Fordi HOJFF er tilsluttet Norges jeger og fiskerforbund, går en del av kontingenten til NJFF og en del ender opp lokalt. For foreningen er det et mål at ikke kontingenten skal hindre noen i å bli medlem, og vi har derfor holdt den lokale andelen av kontingenten på samme nivå de to siste årene.

For 2011 er medlemskontingenten følgende:

  1. Hovedmedlem med tidsskrift: kr. 820,-
  2. Juniormedlem med tidsskrift: kr. 275,-
  3. Juniormedlem uten tidsskrift: kr. 175,-
  4. Pensjonst/uføremedlem med tidsskrift: kr. 590,-
  5. Familiemedlem uten tidsskrift: kr. 175,-
  6. Sidemedlem uten tidsskrift: kr. 505,-

Hva er tidsskriftet?

Tidsskriftet det henvises til er Jakt og Fiske, som kommer hver måned til alle NJFFs medlemmer.