Jaktreglement

Jaktreglement for Halden & Omegn JFF

 1. Jakten skal utføres på en human og skånsom måte, slik at viltet ikke påføres unødig lidelse.
 1. Terrenggrenser og fredningsbestemmelser skal overholdes.
 1. Ved jakt på rådyr skal jegeren medbringe bevis på skriftlig avtale om godkjent ettersøkshund.
 1. Jegeravgiftskort og jaktkort skal være med i skogen, og forevises ved forespørsel.
 1. Jegeren skal skrive seg inn i boka på «Tanken» med angivelse av terreng, sone, om han har med hund og om han kjører bil
 1. Alle jaktdager og oversikt over felt vilt skal føres på jaktkortet som overleveres jaktutvalget til den tid som blir bestemt. Felt rådyr skal noteres i boka og meldes jaktutvalget samme dag (unntak ved overnatting – kort leveres da neste dag)
 1. Kjønnsfordeling for uttak av rådyr kan bestemmes av jaktutvalget før hver jaktsesong. Det samme gjelder for eventuell fredning av brun fugl.
 1. Brudd på jaktreglementet vil medføre at jaktkort umiddelbart blir inndratt uten økonomisk kompensasjon. Styret og jaktutvalget avgjør hvor lang tid det skal gå før nytt jaktkort kan tildeles.
 1. Jaktutvalget kan gi tillatelse til at det blir gjennomført fellesjakt
 1. Jaktutvalget kan stenge jaktterrengene for spesiell jakt, evt. for all jakt i kortere eller lengre tid.
 1. Felt vilt-skjema skal innleveres etter endt jaktsesong. De som ikke returnerer disse skjemaene, vil få en tilleggsavgift ved tildeling av neste jaktkort.
 1. Prisen for de forskjellige jaktkort bestemmes av styret og jaktutvalget før jaktsesongen starter. Jaktutvalget avgjør før hver sesong hvilke korttyper som skal utstedes.

 

GODKJENT JAKTUTVALGET MAI 2015