Jegerprøven

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs hvert år. Kurset i 2017 er åpent for alle som ønsker det – både medlemmer og ikkemedlemmer, og gjennomføres i vinterhalvåret. Da er du klar til jaktsesongen starter på høsten.

Ved spørsmål om kurset kontakt tomrunekarlsen@gmail.com. Selve kurset gjennomføres av Per-Jørgen Hovland som holder mange slike kurs gjennom året.

Kurset i 2017 organiseres slik:

  • 27.-, 28.- og 29. mars fra 18.00 – ca. 21.00
  • 19. og 20. april fra 18.00 – ca. 21.00
  • Lørdag 22 april er det utedag.

Kurset koster kr. 1900,- for medlemmer i HOJFF og kr. 2650,- for ikke-medlemmer. Les mer om innmelding i HOJFF. I tillegg kommer det en eksamensavgift for avlegging av selve jegerprøven, samt en kostnad for studiemateriell (450,-).

Meld deg på til tomrunekarlsen@gmail.com