Årsmøtet

Alle medlemmer inviteres til årsmøte i Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening fredag 1. mars klokka 18.00. Møtet avholdes på Eivindsætre.

HOJFF Årsmøte 2013

Forslag til saker
I tillegg til vanlige årsmøtesaker som godkjenning av regnskap, orienteringer fra utvalgene osv. har alle medlemmer rett til å fremme saker for årsmøtet. Saksgangen er slik at alle slike saker skal behandles av styret på forhånd, og de må derfor være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Frist for innsending av saker er derfor 14. februar.

Vi foretrekker at du benytter epost for innsendelse av saker. Vil du sende forslag i posten kan du bruke adressen:

Halden og omegn jeger- og fiskerforening
Postboks 186
1752 Halden

Valg
Årsmøtet skal også velge personer til å fylle enkelte tillitsverv i foreningen. Har du forslag til egnede medlemmer eller ønsker å stille til valg selv, kan du ta kontakt med valgkomiteen ved Geir Arne Hansesætre. Bruk epost eller telefon 41611260.