Styret

Styret utgjøres av utvalgslederne i tillegg til leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer. Det er årsmøtet i foreningen som velger styremedlemmene, og hvert verv velges for to år av gangen.

Svein Olsen
Leder av styret og ungdomsutvalget
99729465/69197160
sveineo@halden.net

Hans Petter Christiansen
Leder av jaktutvalget
90567675
hpchrist@online.no

Geir Arne Hanseseter
Sekretær
41611260
ga@halden.net

Thor Egil Hansen
Styremedlem
99455354/69184203

Kjersti Marie Olsen
Styremedlem
41227939
kjeols6@ostfoldfk.no

Egil Jensen
Kasserer
92411748/69192586

Øyvind Fagerlie
Leder av ungdomsutvalget
97589864
oyvind@ostbyeiendom.no

Ole Fagerlie
Leder av fiskeutvalget
41417740
ole.fagerlie@norskeskog.com

Arne Nordeng
Leder av utvalget for Svendsdalen skytebane
93244023
arnorde@online.no

Jon Jensen
Leder samarbeidsutvalget for sportsskyting
46465734
jonjensen@halden.net

Bjørn Ivar Bekkevold
Leder hyttestyret
92812209
bekkevold@leifgrimsrud.no