Ungdomsgruppa

Ungdomsutvalget i HOJFF er en aktiv og inkluderende gruppe. Hver høst og hver vår utarbeides det et spennende program, og du kan se en oversikt over hva som skjer fremover under. Vil du vite mer om ungdomsgruppa kan du ta kontakt med leder Øyvind Fagerlie på telefon 97589864.